Cookie Disclaimer

Cookie Disclaimer

Via deze Cookie Disclaimer informeert Schoner Werken u hoe er door ons wordt omgegaan met het gebruik van cookies op deze website.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wettelijk gezien mogen cookies op uw apparaat worden opgeslagen indien dit noodzakelijk is voor het gebruik van de website. Uw toestemming is echter nodig voor alle andere soorten cookies. Wij maken op onze website gebruik van verschillende soorten cookies.

Schoner Werken gebruikt cookies, zodat wij onze website beter voor uw gebruik kunnen afstemmen qua inhoud en gemak. Schoner Werken gebruikt de door de cookies verzamelde gegevens niet om door te geleiden aan andere partijen, behoudens indien een wettelijke verplichting daartoe noodzaakt.

Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Schoner Werken heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers van de website zoveel als mogelijk te beperken.

Schoner Werken verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

 

Social Media en aanverwante digitale media

Indien Schoner Werken gebruik maakt van social media om het makkelijk te maken content te delen met connecties, dan is het gebruik van cookies van die netwerken daarop buiten onze invloedssfeer. Voor verdere informatie verwijst Schoner Werken u naar de Privacy Disclaimer en aanverwante info op de website van de desbetreffende social media.

 

Content van derde partijen

De website van Schoner Werken bevat geen content van derde partijen.

 

Toestemming gebruik van cookies

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door derden voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

 

Verwijderen cookies

Als u cookies wilt verwijderen dan kunt u hierover meer informatie vinden via deze website (link: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen). Ook kunt u meer informatie in het onderdeel “Help” bovenin uw internetbrowser vinden.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

 

Schoner Werken B.V.

  • P: Moesdijk 12F | 6004 AX Weert
  • E: info@Schonerwerken.nl
  • T: +31 (0)495-535037

 

Als u contact met ons opneemt over het gebruik van cookies, dan streven wij ernaar om hier binnen één maand op te reageren.

Schoner Werken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Disclaimer. Indien Schoner Werken wijzigingen doorvoert, zullen deze kenbaar worden gemaakt via onze website.

Deze versie is geldig vanaf 1 april 2021 en is de eerste versie.